Verisuonitutkimus, verenpaineen mittaus ja hoito Kuopiossa

Verenpaine alkaa kohota, kun verisuonten jäykkyys lisääntyy. Verisuonten joustavuus vähenee iän mukana ja siihen vaikuttaa perinnöllisyys ja elintavat. Verenpaineen hoito tehokkaasti voi hidastaa verisuonten jäykistymistä ja osin palauttaa verisuonten joustavuutta. Verenpaineen hoidon kannalta kannattaa selvittää verisuonten joustavuus. Potilaan tilannetta voisi verrata taloon, johon harkitaan putkiremonttia. Tiedetään, että putkiremontti tulee talossa kalliiksi, jos jäädään odottamaan vuotoja tai tukoksia. Siksi putkiremontin kannalta kannattaa selvittää putkien ja muiden osien kunto.

Verisuonitutkimus selvittää verisuoniston tilan. Verisuonten jäykistyessä paineaallot eivät vaimennu kuten joustavassa suonistossa, ja voivat aiheuttaa vahinkoa etenkin aivojen ja munuaisten pienissä suonissa jouduttaen aivotoimintojen heikkenemistä, ja munuaisten vajaatoimintaa rasittaen samalla sydäntä.

Verisuonten joustavuus

Verisuonitutkimus mittaa aortan ja suurten valtimoiden joustavuutta ja sen astetta.

Verenpaineen kohoamisen syynä voi olla aortan ja suurten valtimoiden joustavuuden aleneminen. Toisaalta kohonnut verenpaine vaurioittaa valtimoiden seinämiä ja lisää jäykkyyttä. Kierre on valmis. Verenpaineen tehokas hoito voi katkaista kierteen ja palauttaa verisuonten joustavuutta. Alentuneesta joustavuudesta ja verisuonten sisäpinnan muutoksista seuraa miehillä erektiohäiriöitä.  

Usemmille on tuttua, että sepelvaltimotaudissa verisuonten kyky viedä happea ja ravintoa sydänlihakseen on rajoittunut valtimoiden sisäpinnan ahtaumien ja heikentyneen joustavuuden vuoksi. Tästä tulee ahdistavaa oloa ja kipua. 

Suurten valtimoiden joustamattomuuden vuoksi sydämen kehittävät paineaallot eivät enää vaimene niin  kuin nuorena ja paineaalloista tulee rajumpia, mikä voi vahingoittaa hiussuonille painetta alentavia vastussuonia etenkin aivoissa ja munuaisissa. Tämä ilmenee aivotoimintajen heikkenemisenä, kuten muistissa ja asioiden hahmottamiskyvyssä ja vaikkapa tasapainon aistimisessa.